Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Tidig elitsatsning kränker våra barn

Kommunerna bör ha villkor för sitt ekonomiska stöd.

Idrotten främjar barns och ungas hälsa, men lika viktig är idrottens möjlighet att bryta sociala barriärer.

Tyvärr har idrotten två stora utmaningar: Dels en tydlig överrepresentation av familjer med mycket låga inkomster bland de barn som inte deltar i idrotten. Dels förekomsten av kränkningar och diskriminering inom idrotten.

Rädda Barnen publicerar i dag Sifoundersökningen ”Tryggt, roligt, schysst?” som ger en bild av föräldrars erfarenhet av diskriminering och kränkningar av barn inom idrotten.

Undersökningen visar att föräldrar vill att idrottsföreningar ska arbeta mer för att motverka kränkningarna, och att det förebyggande arbetet inom idrotten mot detta inte fungerar tillfredsställande.

Hela 72 procent av de 1002 tillfrågade föräldrarna önskar att föreningarna arbetar mer aktivt och förebyggande mot kränkande behandling och diskriminering.

Läs hela debattartikeln i Aftonbladet

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30