Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

Straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte har setts över och Rädda Barnen tillstyrker de ändringar som föreslås; bland annat höjd straffskala, brottsrubricering och borttagande av rekvisitet "främjande av åtgärd" samt vad rekvisitet "överenskommelse ska ha träffats" innebär. (Ds 2015:49)

Själva syftet med bestämmelsen var att möjliggöra ett tidigt ingripande och förhindra sexualbrott mot barn redan innan ett möte ägt rum. I praktiken har utrymmet varit mycket begränsat att tillämpa just den här bestämmelsen. Medan däremot andra straffbestämmelser, som ur bevishänseende är enklare att uppfylla, skulle kunna tillämpas på ett relativt tidigt stadium och innan ett allvarligare sexualbrott begås.

Rädda Barnen instämmer därför i att en utökad användning av straffbestämmelsen om sexuellt ofredande är mer lämpligt än en utvidgning av straffansvaret för kontaktbrott. Ett ökat fokus på utredning och lagföring av sexuellt ofredande i dessa fall kan ge barn ett ökat skydd mot risken att utsättas för andra sexuella övergrepp.

Med detta inte sagt att kontaktbrottsbestämmelsen saknar betydelse. Även informationsinsatser riktade till barn, föräldrar och andra vuxna, om var gränser går och hur man kan agera kan bidra till att skicka signaler om att barn aldrig får utnyttjas på något sätt.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.