Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Stärk skyddet för barn som riskerar att bli bortgifta

Alla tvångsäktenskap och barnäktenskap bör bli olagliga skriver Beatrice Ask och Maria Arnholm på DN Debatt. Rädda Barnen ser att lagstiftning mot tvångsäktenskap och barnäktenskap är ett viktigt ställningstagande. Vi vill även betona vikten av att tillsätta alla tänkbara insatser för att förhindra att lagen ska behöva tillämpas, då skadan vid det laget redan är skedd för det enskilda barnet.

Beatrice Ask och Maria Arnholm skriver på DN Debatt att alla tvångsäktenskap och barnäktenskap bör bli olagliga. De föreslår att regeringen ser över en rejäl förstärkning av det civilrättsliga och straffrättsliga skyddet.

I Göran Lambertz utredning uppskattas att minst 250-300 personer i Sverige under 2011 upplevde en akut eller ganska akut risk att bli gifta mot sin vilja. Enligt Ungdomsstyrelsens rapport Gift mot sin vilja (2009) är det cirka 70 000 personer i åldern 16-25 år som upplever att de inte själva kan välja sin partner i Sverige. Det är en rädsla som vi inte får blunda för utan måste ta på största allvar. Vi måste respektera vad barnen berättar för oss.

Rädda Barnen ser att lagstiftning mot tvångsäktenskap och barnäktenskap är ett viktigt ställningstagande från beslutfattarnas sida. Rädda Barnen vill även betona vikten av att tillsätta alla tänkbara insatser för att förhindra att lagen ska behöva tillämpas, då skadan vid det laget redan är skedd för det enskilda barnet. För att dessa insatser ska sättas in krävs god kunskap om såväl problematiken, varningssignaler och behovet av långsiktigt stöd.

Det nationella kompetensteam som Länsstyrelsen Östergötland skapar på uppdrag av regeringen, som ska ge stöd till myndigheter på lokal nivå, ser Rädda Barnen som en viktig insats för att skydda barn från våld och övergrepp. Det är av stor vikt att detta nationella kompetensteam nyttjas som den resurs det är. Inget barn ska få bristfälligt stöd för att vuxna saknar kunskap. Barnets bästa måste finnas i främsta rummet och vi är alla skyldiga att utveckla vår kunskap för att detta ska bli möjligt. Att ett barn gifts bort för att vuxna saknar kunskap och mod för att förhindra det, får inte ske.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30