Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Skyndsamhetskrav och tidsfrister för unga

Rädda Barnens yttrande över departementspromemoria (DS 2013:30), Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande.

Rädda Barnen tillstyrker i huvudsak de förslag som utredaren lägger fram men vill i några avseenden gå längre. Vi har också presenterat några kompletterande förslag. Vi ser det som mycket positivt att regelverket kring skyndsamhetskrav och tidsfrister samordnas och tydliggörs. Särskilt positivt är förslaget om ett skyndsamhetskrav och en tidsfrist i domstol när barn utsatts för brott.

Vi anser att skyndsamhetsreglerna ska gälla även barnpornografibrott och egenmäktighet med barn.

Rädda Barnen anser också att en särskild tidsfrist ska sättas för det första barnförhöret. Den idag gällande rekommendationen från Åklagarmyndigheten att ett första förhör ska hållas senast inom två veckor efter polisanmälan behöver lagstadgas.

Vi föreslår att Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten får i uppdrag att särskilt granska de polisdistrikt och åklagarkammare som år efter år överskrider tidsfristerna och redovisa en tidsatt plan för hur problemet ska lösas.

Rädda Barnen föreslår att regeringen noga följer utvecklingen av handläggningstider i domstol och att man utvärderar lagändringen efter ett par år med målet att överväga om det är möjligt att ytterligare minska tidsfristen för mål med unga målsägare utan att riskera kvaliteten i brottsutredningen eller i domstolens handläggning.

Rädda Barnen föreslår att lagändringarna träder i kraft redan 1 januari 2014.

Läs hela dokumentet.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.