Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Skolverkets utvärdering av mobbningsprogram

Rädda Barnen välkomnar skolverkets utvärdering av mobbningsprogram som släpps idag den 28 januari.

En av skolverkets slutsatser är att inget av de utvärderade mobbningsprogrammen i tillräckligt hög grad låter elever vara delaktiga i att välja metod eller utforma insatserna mot mobbning. Rädda Barnen ser en stark koppling mellan elevinflytande, skoldemokrati och minskad mobbning. Skolverkets resultat visar också på att arbetet mot mobbning blir mer effektivt om barn och unga på ett tidigt stadium själva får vara delaktiga när det gäller att kartlägga mobbning och föreslå den mest lämpliga metoden.

Rädda Barnen har drivit fråga om att "Varje skola ska ha minst ett forum för elevinflytande". Skollagen säger att eleverna ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Skolverket anser att mer än varannan grund- och gymnasieskola som inspekterats under den senaste treårsperioden behöver förbättra elevernas inflytande över sitt lärande. I varje skola ska det finnas något forum/organ där eleverna har möjlighet till inflytande över arbetsmiljön i skolan och utbildningens innehåll. Ett sådant forum måste göras tillgängligt även för de grupper av barn som vanligtvis inte deltar i diskussionerna.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30