Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Skolinspektionens rapport om särskolan

Rädda Barnen ser mycket allvarligt på det som framkommer i Skolinspektionens rapport "Särskolan - Granskning av handläggning och utredning inför beslut om mottagande".

De stora bristerna som pekas ut när det gäller kommunernas rutiner för bedömning av vilka elever som ska gå i särskola och den omfattande rättsosäkerhet som blir följden är oacceptabel. Sverige har skrivit under Barnkonventionen och en av grundprinciperna, artikel 3, handlar om att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Hamnar man i särskola utan att egentligen vara rätt målgrupp för särskolan får detta stora konsekvenser för ens framtida livsmöjligheter.

En uppenbar risk är att barnets grundläggande rättigheter till utveckling på lika villkor kränks. Skolinspektionen lyfter dessutom att antalet barn med utländsk härkomst är större i särskolan än i grundskolan. Skulle detta visa sig bero på bristande hantering är det en form av diskriminering som inte ska få förekomma i svenska skolor.

Rädda Barnen ser därför positivt på Skolinspektionens krav att kommunerna nu ser över sina tidigare utredningar samt att man inför nödvändiga rutiner för att skapa rättsäkerhet. Detta är en typ av missförhållanden som FN:s barnrättskommité kommer att lyfta i sina femårsrapporter av hur Sverige lyckas leva upp till Barnkonventionens intentioner.

Den politiska retoriken kring skolan är högljud och det talas varmt om en mer likvärdig skola i alla Sveriges kommuner. I förra veckan släppte Skolverket sin utvärdering av mobbningsprogram som även den visar att de kommunala huvudmännen måste gå in och ta ett större ansvar för skolan för alla barns rätt till en skola fri från kränkningar.

Skolinspektionens rapport om särskolan bör därför ge ansvariga politiker och tjänstemän ytterligare en anledning att fundera över hur vi ska skapa en skola som är fri från kränkningar och där barns rättsäkerhet tas på största allvar.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30