Följ Rädda Barnen

Skärpt straff för mord

Nyhet   •   Nov 07, 2013 09:43 CET

Rädda Barnen ställer sig bakom förslaget om skärpt straff för mord och att livstids fängelse ska vara det primära straffet vid mord. En försvårande omständighet, som bör leda till livstids fängelse, ska enligt förslaget vara om ”brottet har förövats inför ögonen på närstående till offret, t.ex. offrets barn”. Remissvar DS 2013:55

Rädda Barnen anser att även om ett barn inte direkt är vittne till ett mord, så är själva gärningen i sig så pass traumatisk för barnet och kan få stora konsekvenser för barnets liv och utveckling, att även det i dessa fall bör räknas som försvårande. Rädda Barnen föreslår att en försvårande omständighet ska vara om ”brottet upplevts av offrets barn”, för att täcka in detta.

Rädda Barnen lyfter också i sitt remissvar en konsekvens av skärpt straff för mord som inte tas upp i promemorian. Detta rör möjligheten att genomföra vårdnadsöverflyttning från en vårdnadshavare till en annan person, som bör användas i högre grad när det gäller fall att en förälder har mördat den andra föräldern. Möjligheterna finns idag men används väldigt restriktivt, vilket leder till men för barnet. Om tydligare direktiv från regeringen till socialtjänsten om hur denna möjlighet ska användas inte är tillräckligt, bör regeringen föreslå lagändringar även i dessa fall.

Läs hela remissvaret.