Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Se över lagstiftning om övergrepp mot barn

Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, beskriver i sin debattartikel i dagens DN (14 januari 2011) ett rättsväsende som kastat in handduken och inte längre kan skydda barn som utsatts för sexuella övergrepp.

Enligt Rädda Barnen är det hon beskriver ett skräckscenario som betyder att barnets rättigheter inte längre vare sig beaktas eller tillämpas, och därmed ett direkt brott mot Barnkonventionen.

De stränga beviskrav som Leijonhuvud kritiserar i sin artikel är orimliga. Barn behöver ett rättsväsende som kan säkerställa deras rättigheter.

Rädda Barnen har kontakt med föräldrar, poliser och åklagare som beskriver hopplösheten i att driva denna typ av ärenden och inte längre upplever att det är mödan värt att anmäla misstänkta sexualbrott eller att väcka åtal.

En förälder beskriver det så här:
- Hovrätten friade den man som misstänktes för övergrepp mot mitt barn. Vi har genomlidit den här långa processen helt i onödan. Kraven är så höga att det blir omöjligt för barn att få rätt. Det fanns både en tydlig berättelse och stödbevisning. Det känns som att det som krävs är att övergreppen spelas in på film.

Vi träffar också barn som känt sig misstänkliggjorda av rättsväsendet. De upplever att just för att de är barn blir deras historier bemötta med skepsis. Varför ska barns utsagor ha lägre trovärdighet än vuxnas?

Att en professor i straffrätt ser det som att ingenting finns att hämta i rättsväsendet är alarmerande. Att föräldrar har så dåligt förtroende för rättsväsendet att de inte ser någon nytta med att överhuvudtaget polisanmäla sexualbrott mot barn är katastrofalt. Om barn som brottsoffer generellt sett anses vara mindre trovärdiga än vuxna medborgare är det både ovärdigt och orättssäkert.

  • Rädda Barnen kräver en översyn av hur lagstiftningen tillämpas när det gäller beviskrav om sexuella övergrepp mot barn.
  • Vi vill också se en översyn av på vilket sätt de beviskrav som tillämpas när det gäller barns vittnesmål har grund i beprövad kunskap och forskning om barn.

Olof Risberg, leg psykolog, leg psykoterapeut
Åsa Landberg, leg psykolog, leg psykoterapeut
Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30