Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Särskilt ömmande omständigheter

Rädda Barnens yttrande över promemorian: Särskilt ömmande omständigheter (DS 2014:5).

Rädda Barnen vill att Sveriges riksdag fattar beslut om att göra barnkonventionen till svensk lag så att barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention blir direkt tillämpliga i Migrationsverket och domstolarnas handläggning av barnärenden såväl som i övrigt inom det svenska rättssystemet.

Rädda Barnen anser att det är en positiv förändring som föreslås i och med att fler barn kommer att kunna få uppehållstillstånd i Sverige och därmed få sina rättigheter tillgodosedda i större utsträckning. Dock anser Rädda Barnen, i likhet med andra organisationer, att förändringen även borde omfatta vuxna.

Vi anser att det är positivt att det tydliggörs att en omständighet som kan komma att beaktas är att barnet är omhändertaget av sociala myndigheter. Vi anser dock att det bör framgå i författningskommentaren att om ett barn är omhändertaget av social myndigheter på grund av föräldrarnas bristande omvårdnadsförmåga, ska detta vara en omständighet som anses särskilt ömmande och som i de flesta fall bör leda till uppehållstillstånd.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.