Följ Rädda Barnen

Regeringsförklaringen

Nyhet   •   Sep 12, 2017 22:32 CEST

Bra att regeringen står fast vid att Barnkonventionen ska bli lag. Större satsningar krävs på hemlösa barn och barn på flykt.

-Det är glädjande att statsministern är tydlig med att barnkonventionen ska bli lag. OM det finns en politisk vilja, så finns det en juridisk väg. Vi möter dagligen barn och unga vars rättigheter kränks med barnkonventionen som lag stärks deras möjlighet att få det stöd och den hjälp de behöver, säger Elisabeth Dahlin generalsekreterare på Rädda Barnen

Regeringen redogör gärna för att bostadsbyggandet ökar men samtidigt så finns en stor grupp barn som inte har en stabil boendesituation.

-Vi får inte glömma den grupp barnfamiljer som inte har ett hem. Både Rädda Barnens rapport "En plats att kalla hemma" och kommunernas egna kartläggningar visar en markant ökning av akut hemlöshet till följd av fattigdom bland barnfamiljer de senaste åren. Barn behöver ett stabilt boende för att ges möjlighet till en trygg och gynnsam uppväxt.

Barn och unga på flykt är i stort behov av vård och trygghet. Även om det är positivt att regeringen prioriterar att korta handläggningstiderna krävs större satsningar på barn som riskerar att hamna på gatan.

-Situationen för tiotusentals barn på flykt behöver vara en av regeringens främsta prioriteringar närmsta tiden. Alla barn har rätt till vård och trygghet. Annars kommer den psykiska hälsan för gruppen försämras ytterligare, samtidigt som vi ser tecken på att den leder till en ny flyktsituation där ännu fler unga gör det orimliga valet att leva på gatan eller som papperslösa på flykt inom till andra EU länder säger Elisabeth Dahlin.