Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Regeringens förslag om begränsningar

I dag presenterade regeringen sitt förslag "begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige". Förslaget syftar till att anpassa de svenska asylreglerna till EU:s miniminivå.

Rädda Barnen har tidigare kommenterat och kritiserat det förslag som presenterades av regeringen vid en presskonferens den 24 november förra året.

– Lagförslaget kommer att drabba barn som många gånger upplevt traumatiska händelser i de länder de flytt ifrån och under sin flykt. Tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer att få konsekvenser för hela samhället och kommer att leda till osäkerhet och ökad ohälsa för de barn som kommer hit. Att inte veta om man får stanna eller inte försvårar bearbetning av trauma, säger Inger Ashing, ordförande för Rädda Barnen.

Den stora majoriteten av de som sökt asyl efter den 24 november kommer att få tidsbegränsade uppehållstillstånd och de kommer inte heller att ha rätt till familjeåterförening.

Rädda Barnen uppmanar nu politiker att ta sitt förnuft tillfånga, att förhindra den katastrof som detta förslag kommer att innebära om det blir verklighet, både för individen, men också för tryggheten i mottagandet. Sverige bör vara ett land som går före andra länder och ett land som tar barns rättigheter på allvar.

– Jag är väldigt förvånad och upprörd. Det är dags att de politiker som gått till val på en human flyktingpolitik nu ser till att vi ger människor på flykt en fristad istället för att skrämmas, skapa oro och vara en drivande part i Europas tävling i stängda gränser, säger Inger Ashing.

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.