Följ Rädda Barnen

Regeringens beslut om ensamkommande

Nyhet   •   Nov 27, 2017 22:38 CET

Idag redogjorde regeringen för en förändring av den tillfälliga asyllagen som ska ge fler unga ensamkommande möjligheten att få sin sak prövad.

-Det är positivt att regeringen ger fler ensamkommande barn och unga möjligheten att få sin sak prövad på nytt. Men med tanke på erfarenheten från den tidigare gymnasielagen så är det svårt att veta exakt vad konsekvenserna blir av den nya lagstiftningen.

Under lång tid har en stor grupp människor engagerat sig för att få till en förändring för de tusentals som riskerat utvisning.

-Vi är många som mobiliserat för att få till en förändring för den här gruppen unga. Lärare, godemän, engagerade lokala och nationella politiker, medborgare och civilsamhället genom #novemberuppropet och inte minst ungdomarna själva. Att regeringen nu agerar visar att det fortsatt finns en stark opinion för en human migrationspolitik i Sverige säger Elisabeth Dahlin.

Förslaget är begränsat till en viss grupp unga.

-Lagförslaget gäller dock inte för den stora grupp som kommit efter den 24 november som också fått vänta länge på beslut. Även denna grupp unga bör omfattas av de nya reglerna säger Elisabeth Dahlin generalsekreterare på Rädda Barnen.

Den tillfälliga asyllagstiftningen kommer fortsätta att gälla och den kontrollstation som tidigare aviserats tas bort.

-Samtidigt är det djupt problematiskt att den tillfälliga lagen fortsätter att gälla. Det gör att Sverige fortsatt kommer att splittra barnfamiljer och att människor på flykt enbart får tillfälliga uppehållstillstånd vilket är kontraproduktivt ur såväl ett medmänskligt som integrationsperspektiv säger Elisabeth Dahlin