Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnens svarar på remissen om en god och jämlik hälsa

Rädda Barnen har sedan 2009 arbetat med att förstå och motverka ojämlikhet i folkhälsan med fokus på socioekonomiskt utsatthet. I detta arbete har vi stött på stora skillnader i både effekter och utförande av berörda myndigheter.

Den samlade nationella bilden vi får stämmer väl överens med kommissionens rapport och den klargör också varför den holistiska ansats Rädda Barnen har sökt inte finns.

Sambandet mellan olika myndigheter och sektorer på nationell, regional och lokal nivå behöver synliggöras och stärkas. Den holistiska ansatsen till den föreslagna 8 målområdena behöver tydliggöras för att nå önskad effekt på en av de största utmaningarna Sverige står inför idag, jämlik folkhälsa.

Formaliseringen av strukturer för arbetet inom Regeringskansliet så väl som intersektoriella strukturer för genomförande behöver utvecklas och stödjas av en samordnande och möjliggörande funktion. Rädda Barnen välkomnar kommissionens delbetänkande med en önskan om skarpare förslag kring formalisering av strukturer, uppdrag och medskapande av andra samhällssektorer.

Läs hela remissvaret här

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33