Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnens svarar på remissen om en god och jämlik hälsa

Rädda Barnen har sedan 2009 arbetat med att förstå och motverka ojämlikhet i folkhälsan med fokus på socioekonomiskt utsatthet. I detta arbete har vi stött på stora skillnader i både effekter och utförande av berörda myndigheter.

Den samlade nationella bilden vi får stämmer väl överens med kommissionens rapport och den klargör också varför den holistiska ansats Rädda Barnen har sökt inte finns.

Sambandet mellan olika myndigheter och sektorer på nationell, regional och lokal nivå behöver synliggöras och stärkas. Den holistiska ansatsen till den föreslagna 8 målområdena behöver tydliggöras för att nå önskad effekt på en av de största utmaningarna Sverige står inför idag, jämlik folkhälsa.

Formaliseringen av strukturer för arbetet inom Regeringskansliet så väl som intersektoriella strukturer för genomförande behöver utvecklas och stödjas av en samordnande och möjliggörande funktion. Rädda Barnen välkomnar kommissionens delbetänkande med en önskan om skarpare förslag kring formalisering av strukturer, uppdrag och medskapande av andra samhällssektorer.

Läs hela remissvaret här

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.