Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnens samarbete med Megafonen

Med anledning av händelserna i Husby har vi fått frågor kring vårt samarbete med organisationen Megafonen.

Inom ramen för projektet ”På lika villkor” , som är Rädda Barnens satsning för att stödja barn och ungdomar i socialt utsatta områden, samarbetar vi med Megafonen i dialogprojektet Harakat Café. Syftet är att skapa ett diskussionsforum för viktiga samhällsfrågor.

Samarbetet har pågått under flera år och varit mycket positivt. Vår uppfattning är att Megafonen har en uttalad ambition att genom dialog och social upprustning förebygga händelser som den i natt.

Rädda Barnen tar som organisation starkt avstånd från alla former av våldsyttringar, vi förutsätter också att våra samarbetspartners använder demokratiska former i sitt arbete. Megafonen har tydligt klargjort att man själv inte är inblandade i våldshandlingar och att man på plats i Husby verkar för att ungdomar ska upphöra med våldsyttringar och vandalisering.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30