Gå direkt till innehåll
Rädda Barnens riksmöte uppmanar till tydligare motstånd mot rasism och främlingsfientlighet

Nyhet -

Rädda Barnens riksmöte uppmanar till tydligare motstånd mot rasism och främlingsfientlighet

Rädda Barnen håller riksmöte i Visby den här helgen. Riksmötet beslutade idag att ställa sig bakom ett gemensamt uttalande som handlar om att Sverige ska vara ett bra land för alla barn. Rädda Barnen kommenterar på detta sätt förra helgens valresultatet och uppmanar makthavare och politiker att inte ge efter. 

Uttalandet från Rädda Barnens riksmöte 2014:

Sverige ska vara ett bra land för alla barn

Som organisation tar Rädda Barnen inte partipolitiskt ställning. Men vi tar ställning för barnets rättigheter. Valresultatet visar att rasistiska och främlingsfientliga krafter är på stark frammarsch. Det får allvarliga konsekvenser för barn. Riksmötet vill rikta en kraftfull uppmaning till makthavare och politiker att inte ge efter.

Runt om i Europa pågår en oroande utveckling. I land efter land urholkas principen om alla människors lika värde. Vad som sker är en normalisering av en barnfientlig agenda. Motståndet mot rasism och främlingsfientlighet måste mobiliseras tydligare. Såväl förtroendevalda i kommuner, landsting och i riksdagen som civilsamhällets organisationer har ett ansvar. I en politisk debatt som kretsar kring skillnader i enskilda sakfrågor vill vi rikta fokus mot det som måste vara gemensamma värdegrunder. Sverige ska vara ett öppet och inkluderande samhälle där alla barns rättigheter respekteras. Alla politiska förslag som strider mot barnkonventionen måste bestämt avvisas. 

Riksmötet riktar också en uppmaning till Rädda Barnens alla medlemmar. Som Sveriges äldsta och största barnrättsorganisation har vi en viktig roll att spela. Under de kommande åren ska vi öka våra ansträngningar. Vi välkomnar fler att engagera sig i Rädda Barnen och hjälpa oss i vårt påverkansarbete. Varje beslut i politiska församlingar ska granskas mot barnkonventionens krav på skydd mot diskriminering, att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet och barnets rätt att göra sin röst hörd. 

Sverige ska vara ett bra land för alla barn oavsett bakgrund!Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.