Följ Rädda Barnen

Rädda Barnens riksmöte uppmanar till tydligare motstånd mot rasism och främlingsfientlighet

Nyhet   •   Sep 20, 2014 17:53 CEST

Rädda Barnen håller riksmöte i Visby den här helgen. Riksmötet beslutade idag att ställa sig bakom ett gemensamt uttalande som handlar om att Sverige ska vara ett bra land för alla barn. Rädda Barnen kommenterar på detta sätt förra helgens valresultatet och uppmanar makthavare och politiker att inte ge efter. 

Uttalandet från Rädda Barnens riksmöte 2014:

Sverige ska vara ett bra land för alla barn

Som organisation tar Rädda Barnen inte partipolitiskt ställning. Men vi tar ställning för barnets rättigheter. Valresultatet visar att rasistiska och främlingsfientliga krafter är på stark frammarsch. Det får allvarliga konsekvenser för barn. Riksmötet vill rikta en kraftfull uppmaning till makthavare och politiker att inte ge efter.

Runt om i Europa pågår en oroande utveckling. I land efter land urholkas principen om alla människors lika värde. Vad som sker är en normalisering av en barnfientlig agenda. Motståndet mot rasism och främlingsfientlighet måste mobiliseras tydligare. Såväl förtroendevalda i kommuner, landsting och i riksdagen som civilsamhällets organisationer har ett ansvar. I en politisk debatt som kretsar kring skillnader i enskilda sakfrågor vill vi rikta fokus mot det som måste vara gemensamma värdegrunder. Sverige ska vara ett öppet och inkluderande samhälle där alla barns rättigheter respekteras. Alla politiska förslag som strider mot barnkonventionen måste bestämt avvisas. 

Riksmötet riktar också en uppmaning till Rädda Barnens alla medlemmar. Som Sveriges äldsta och största barnrättsorganisation har vi en viktig roll att spela. Under de kommande åren ska vi öka våra ansträngningar. Vi välkomnar fler att engagera sig i Rädda Barnen och hjälpa oss i vårt påverkansarbete. Varje beslut i politiska församlingar ska granskas mot barnkonventionens krav på skydd mot diskriminering, att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet och barnets rätt att göra sin röst hörd. 

Sverige ska vara ett bra land för alla barn oavsett bakgrund!