Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnens replik till Hanne Kjöller

På ledarsidan i DN (2/2-11) kritiserade Hanne Kjöller Rädda Barnens barnfattigdomsrapport. Hon inleder med ett faktafel. Sverige ratificerade Barnkonventionen i juni 1990. I och med det har Sverige förbundit sig att i lagstiftning och praxis följa vad som står i konventionen.

Kjöller väljer att jämföra barn i Sverige med barn i andra länder, vilket är irrelevant i sammanhanget. Barn i Sverige ska jämföras med barn i Sverige – vi jämför ju exempelvis inte svenska löner med lönerna i Sudan.

Barnfattigdomen ökade med 0,6 procentenheter mellan 2007 och 2008. Det är inte "en marginell skillnad" som Kjöller påstår. Det handlar om 10 000 fler barn – totalt 220 000 enskilda barn under 2008.

FN:s barnrättskommitté ansvarar för att se hur staterna efterlever barnkonventionen. I sitt senaste utlåtande skriver man - "Med tanke på Sveriges resurser och övriga resultat i arbetet med barnets rättigheter förväntar sig barnrättskommittén att Sverige ska ännu bättre leva upp till sina åtaganden enligt barnkonventionen. (…) insatserna som görs på lokal och regional nivå i Sverige ska leda till minskade skillnader i levnadsvillkoren för barn oavsett av var det bor i Sverige."

Vi konstaterar att Sverige år efter år misslyckas med detta.

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

Läs Hanne Kjöllers ledare här

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30