Följ Rädda Barnen

Rädda Barnens replik till Hanne Kjöller

Nyhet   •   Feb 04, 2011 01:10 CET

På ledarsidan i DN (2/2-11) kritiserade Hanne Kjöller Rädda Barnens barnfattigdomsrapport. Hon inleder med ett faktafel. Sverige ratificerade Barnkonventionen i juni 1990. I och med det har Sverige förbundit sig att i lagstiftning och praxis följa vad som står i konventionen.

Kjöller väljer att jämföra barn i Sverige med barn i andra länder, vilket är irrelevant i sammanhanget. Barn i Sverige ska jämföras med barn i Sverige – vi jämför ju exempelvis inte svenska löner med lönerna i Sudan.

Barnfattigdomen ökade med 0,6 procentenheter mellan 2007 och 2008. Det är inte "en marginell skillnad" som Kjöller påstår. Det handlar om 10 000 fler barn – totalt 220 000 enskilda barn under 2008.

FN:s barnrättskommitté ansvarar för att se hur staterna efterlever barnkonventionen. I sitt senaste utlåtande skriver man - "Med tanke på Sveriges resurser och övriga resultat i arbetet med barnets rättigheter förväntar sig barnrättskommittén att Sverige ska ännu bättre leva upp till sina åtaganden enligt barnkonventionen. (…) insatserna som görs på lokal och regional nivå i Sverige ska leda till minskade skillnader i levnadsvillkoren för barn oavsett av var det bor i Sverige."

Vi konstaterar att Sverige år efter år misslyckas med detta.

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

Läs Hanne Kjöllers ledare här