Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnen: Vill samarbeta med regeringen för att stötta barn som drabbas av coronakrisen

Rädda Barnen välkomnar den satsning på barn och kvinnor i utsatthet som regeringen presenterade igår.

Som vid alla kriser så drabbas, generellt sett, de mest utsatta barnen hårdast. Rädda Barnen möter varje dag barn som lever i en svår situation. Barn utsatta för våld och övergrepp, barn utan papper, barn i migration, barn i socioekonomisk utsatthet etc. Situationen kommer vara fortsatt allvarlig för dem, till och med ännu allvarligare p g a sviterna från virus-utbrottet.

Rädda Barnen vill samarbeta med regering, regioner och kommuner för att lindra samhällseffekterna för barn och unga. Vi vill gärna se riktat stöd till barnfamiljer i socioekonomisk utsatthet och att regering, regioner och kommuner prioriterar de barn som påverkas värst av coronakrisen, exempelvis barn utan papper och barn som berörs av trångboddhet och hemlöshet.

Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen säger:

”Det är utmärkt att regeringen nu tillskjuter resurser, för att sprida tillgänglig och åldersanpassad information direkt till barn om vart de kan vända sig när de behöver hjälp. Vi hoppas också att regeringen ska fortsätta att föra en egen dialog med Sveriges två miljoner barn, och berätta om hur de arbetar för att ta tillvara barnets rättigheter och intressen under krisen. Framför allt önskar vi att de lyssnar på hur barn och unga ser på sin situation, och vilka förslag på lösningar de har.”

På Rädda Barnen ställer vi om våra verksamheter för att möta den nya situation som coronakrisen innebär. Vi arbetar nu intensivt för att utveckla nya mötesplatser. Bland annat har Rädda Barnen tagit initiativ till ett digitalt fritids tillsammans med offentliga aktörer, andra organisationer och företag. Rädda Barnen kommer även söka medel från regeringens satsning för att kunna täcka upp på fler sätt där samhället brister.

Vi har sedan länge förutsett en konjunkturnedgång och därmed en ökad barnfattigdom. Sedan 90-talet har barnfattigdomen stadigt minskat. Vi riskerar nu en negativ utveckling som följd av de negativa konsekvenserna av virusspridningen. Det är därför extra viktigt att samhället satsar på att dämpa effekterna av barnfattigdom och ökade inkomstklyftor, så långt det är möjligt.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.