Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnen välkomnar Lena Hallengren som ny barnminister

Rädda Barnen kommenterar dagens besked att Lena Hallengren blir ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

- Rädda Barnen har stora förhoppningar på ett gott samarbete med Lena Hallengren. Regeringens ambition att göra barnkonventionen till svensk lag förpliktar. Det innebär att när beslut ska fattas i regeringen ska barnets bästa väga tungt i förhållande till andra politiska mål. Här har regeringen ett större arbete att göra, allt ifrån diskussioner kring neddragningar på LSS till situationen för barn på flykt, säger Elisabeth Dahlin.

- En barnminister måste våga ge röst och stöd till de svagaste och mest utsatta barnen i samhället, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen gratulerar därtill Åsa Regnér till sitt nya uppdrag som till assisterande generalsekreterare för FN och vice chef för UN Women.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33