Följ Rädda Barnen

​​​​Rädda Barnen uppmanar Migrationsverket att stoppa utvisningarna till Afghanistan

Nyhet   •   Sep 07, 2018 14:30 CEST

FN:s flyktingorgan UNHCR publicerade nyligen uppdaterade riktlinjer vad gäller situationen i Afghanistan och afghanska asylsökandes skyddsbehov. I rapporten konstateras att säkerhetsläget har försämrats och framför allt att internflykt till Kabul inte längre anses som ett säkert alternativ. Finlands motsvarighet till Migrationsverket (Migri) har beslutat att pausa handläggningen av afghanska asylärenden i väntan på att riktlinjerna utvärderas. Rädda Barnen uppmanar även Migrationsverket att utvärdera sina ställningstaganden om Afghanistan och samtidigt upphöra med utvisningarna till landet. Rädda Barnen betonar också, i enlighet med UNHCR:s riktlinjer, att inga personer bör hänvisas till internflykt i Kabul. Detta är särskilt angeläget vad gäller barnfamiljer och ensamkommande unga.

I början av oktober lanserar Rädda Barnen en global rapport kring återvändande av barn och unga till Afghanistan. Rapporten stödjer UNHCR:s slutsatser om den allvarliga situationen för barn som återvänder till Afghanistan.