Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar vårbudgeten för 2016

Regeringens fortsätter att skicka dubbla signaler. I vårbudgeten för 2016 lyser en sammanhållen barnpolitik med sin frånvaro.

– Finansministern menar på att det går bra för Sverige. Samtidigt slår man sig för bröstet för att färre söker asyl i Sverige. I praktiken innebär ju det att färre barn har möjlighet att få en fristad samtidigt som den globala flyktingkrisen är värre än någonsin, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

– Vi konstaterar att regeringen återigen har lyckas med bedriften att med ena handen använda barn som pjäser i ett signalpolitiskt spel, med andra handen vill man göra barnkonventionen till lag. Det är en motsägelsefull argumentation från regeringens sida för vilken sorts barnpolitik man vill ha i dag och i framtiden. Vi undrar vilken ambition regeringen har för barn, säger Elisabeth Dahlin.

Samtidigt föreslår regeringen en besparing om 4 miljarder på biståndet.

– Budgetförslaget visar att även denna regering fortsätter på det inslagna spåret att använda biståndet som allmän spargris. Biståndspengar ska gå till bistånd, säger Elisabeth Dahlin.

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.