Följ Rädda Barnen

Rädda Barnen kommenterar ny rapport: Genom demokrati och utökat utrymme för civilsamhället kan barns rätt till inflytande garanteras

Nyhet   •   Maj 22, 2018 13:14 CEST

Rädda Barnen har deltagit i Concord Sveriges arbete med att ta fram rapporten "Tag plats- Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering" som släpps idag. Rapporten kan laddas ner från Concords hemsida (https://www.concord.se/akut-lage-for-demokratins-forsvarare/).

Som en del av arbetet med rapporten har Rädda Barnen samlat in röster från barn som är organiserade i civilsamhällesorganisationer runt om i världen. Barn och unga uttrycker tydligt att de vill påverka beslutsfattande och använda sina civila och politiska rättigheter, men säger att vuxna håller dem tillbaka och förhindrar deras deltagande. När de bjuds in att delta tas deras åsikter inte alltid på allvar, utan de känner ofta att de är där bara för syns skull.

- Barns inflytande minskar när det demokratiska utrymmet krymper! Vi måste värna demokratin och upprätthålla och utöka civilsamhällets utrymme om barns rätt till inflytande ska kunna garanteras, säger Lena Ingelstam, chef för Rädda Barnens internationella program.

Hashtagen för rapporten är #tagplats och den är en del av Concords arbete med att lyfta internationella utvecklingsfrågor i valrörelsen som går under kampanjnamnet #hjärtavärlden.