Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar FN:s granskning av Sveriges efterlevnad av mänskliga rättigheter

Idag (27/1) genomförs FN:s granskning av hur Sverige efterlever de mänskliga rättigheterna. Svenska Rädda Barnen har lämnat in en parallellrapport till FN:s granskningskommitté i Genève där vi lyft en rad områden där Sveriges barnrättspolitik brister. Under december samlades ett par av Sveriges civilsamhällesorganisationer för att på plats i Geneve framföra förslag på rekommendationer till Sveriges regering. Rädda Barnen betonade då särskilt två rekommendationer:

  • Att Regeringen tar fram en strategi för att minska barn och familjers hemlöshet.
  • Att Regeringen säkerställer att Barnkonventionens principer efterlevs i svensk vapenexport.

Vi gläds åt att flera av FN:s medlemsländer valt att framföra rekommendationer på dessa områden till Sverige. Finland recommends #Sweden to combat existing inequalities among children and families and to ensure equal access to education, employment, housing and health services to the Roma and other minorities.”

Alla barns rätt till bostad och rätt till hälsa

Flera länder har likhet med Rädda Barnen rekommenderat Sveriges regering att säkerställa att barnfamiljers rätt till bostad alltid respekteras. Därför är Rädda Barnens rekommendation att en strategi och handlingsplan tas fram och genomförs i syfte att minska hemlösheten bland barnfamiljer. Det är även positivt att flera länder lyfter barns rätt till jämlik hälsa. Barn i socioekonomisk utsatthet löper en avsevärt högre risk att drabbas av såväl psykisk som fysisk ohälsa.

Vapenexport i enlighet med Barnkonventionens principer

Sverige har även ett ansvar att säkerställa att vi inte bidrar till att barn i andra länder far illa eller inte får sina rättigheter tillgodosedda. Flera medlemsländer lyfte vikten av att svensk vapenexport inte strider mot mänskliga rättigheter och inte får negativa konsekvenser för barn. Kunskap om hur barn drabbas av krig och konflikt behöver vägas in i besluten om tillstånd för svensk krigsmaterielexport, det sker inte idag. Rädda Barnen rekommenderar att Sverige bör stoppa all krigsmaterielexport till krigsförande länder i konflikter där allvarliga övergrepp mot barn förekommer.

Rädda Barnens parallellrapport

Hela Rädda Barnens parallellrapport med alla våra rekommendationer finns att läsa på granskningskommitténs hemsida: https://www.upr-info.org/en/review/Sweden/Session-35---January-2020/Civil-society-and-other-submissions#top

-Sverige har bättre förutsättningar än de flesta av världens länder att säkerställa att alla barns rättigheter tillgodoses. Med det sagt konstaterar vi att flera medlemsländer delar vår oro gällande barns rätt till bostad och jämlik hälsa oberoende av socioekonomiska förutsättningar. Vi ser att det finns en bred politisk enighet i denna fråga men nu vill vi se handling. Att vi ändå tillåter att tusentals barn växer upp i hemlöshet är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. En skälig levnadsnivå för de mest utsatta familjerna och en träffsäker familje- och bostadspolitik kan förbättra vardagen för tusentals barn i Sverige säger Madeleine Kaharascho Fridh, rådgivare på Rädda Barnen

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.