Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar Centerpartiets rapport

Rädda Barnen har under hösten i likhet med andra aktörer, däribland Barnombudsmannen, sett brister i mottagandet av både barn i familj och barn utan vårdnadshavare.

I våra verksamheter och genom vår hjälptelefon har vi sett att det finns brister i kvaliteten på mottagandet. Enligt kommunerna själva har socialtjänstens utredningar inte hållit måtten och uppföljningarna har brustit. Yngre barn har placerats med äldre barn, med bristande tillgång till personal. Personalens bemötande har stundtals varit otillräckliga på en del håll i landet.

– Vi är såklart besvikna på förslaget från centerpartiet att låta 15-åringar bo med vuxna på asylboenden. Att i detta läge där barn redan far illa införa ytterligare försämringar i mottagandet av barn som kommer utan vårdnadshavare är helt fel väg att vandra, säger Ola Mattsson, programchef för Sverigeprogrammet.

I möten Rädda Barnen har haft med barn under hösten lyfter barnen fram småskaliga boenden med nära relation till personal som viktigt. Miljön på asylboenden lämpar sig inte heller för barn då det sällan finns tillgång till personal eller annat stöd. Övergrepp och hot har förekommit på boenden. Detta har delvis att göra med den ansträngda situationen som varit under hösten, snabbrekryteringar och kvalitetssänkningar i form av sänkta utbildningskrav på personal.

– Det här är barn som har haft mycket svåra upplevelser. Många av de barn vi i dag har kontakt med på boenden och genom vår hjälptelefon mår mycket dåligt. De har förlorat familjemedlemmar, bär med sig svåra upplevelser och trauma från såväl hemlandet som från händelser under flyktvägen, säger Ola Mattsson.

Enligt både svenska lag och Barnkonventionen har barn upp till 18 års ålder särskilda rättigheter till skydd.

– Skillnader i trygghet för barn som bor på exempelvis HVB-hem eller som är familjehemsplacerade jämför med om de skulle placeras på ett vanligt asylboende är monumental. Utan stöd och hjälp av personal med relevant kompetens ökar risken för såväl barnets egen hälsa som risken för att utåtagerande barn försämrar tryggheten för andra barn och vuxna i dess närhet, säger Ola Mattsson.

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.