Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar 5-årsdagen av klimatavtalet i Paris:  Viktig milstolpe, men åren som följt har präglats av både fram- och motgångar

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar 5-årsdagen av klimatavtalet i Paris: Viktig milstolpe, men åren som följt har präglats av både fram- och motgångar

Det är idag 5 år sedan världens ledare enades om ett nytt klimatavtal i Paris. Parisavtalet representerar en viktig milstolpe i strävan efter att begränsa den globala uppvärmningen. De senaste fem åren har emellertid präglats av både fram- och motgångar.

Globala utsläpp ligger fortfarande på oroväckande höga nivåer och miljontals barn runt om i världen drabbas varje år av klimatrelaterade katastrofer. Exploatering av naturresurser, förlust av biologisk mångfald och omfattande förorening av luft, vatten och mark förstör inte endast vår miljö utan bidrar till en ökad spridning av fattigdom, sjukdom och konflikt.

Som världens största självständiga barnrättsorganisation ser Rädda Barnen mycket allvarligt på de kränkningar av barns rättigheter som följer när barn tvingas på flykt eller inte kan fullfölja sin skolgång på grund av klimatrelaterade katastrofer. Klimatkrisen utgör idag det enskilt största hotet mot förverkligandet av barns rättigheter och riskerar att underminera år av framsteg. Barnen är de som bidragit allra minst till krisen men det är ändå barnen som betalar det högsta priset.

Miljontals barn och ungdomar runt om i världen har redan höjt sina röster för att uppmärksamma situationens allvar. När världens ledare idag samlas för ännu ett FN-klimatmöte vill Rädda Barnen därför uppmana våra beslutsfattare att lyssna på deras erfarenheter och åsikter och att ni sätter barns rättigheter i centrum för era framtida åtgärder. Detta är inte endast ert moraliska ansvar utan även en rättslig skyldighet. 

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33