Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar 5-årsdagen av klimatavtalet i Paris: Viktig milstolpe, men åren som följt har präglats av både fram- och motgångar

Det är idag 5 år sedan världens ledare enades om ett nytt klimatavtal i Paris. Parisavtalet representerar en viktig milstolpe i strävan efter att begränsa den globala uppvärmningen. De senaste fem åren har emellertid präglats av både fram- och motgångar.

Globala utsläpp ligger fortfarande på oroväckande höga nivåer och miljontals barn runt om i världen drabbas varje år av klimatrelaterade katastrofer. Exploatering av naturresurser, förlust av biologisk mångfald och omfattande förorening av luft, vatten och mark förstör inte endast vår miljö utan bidrar till en ökad spridning av fattigdom, sjukdom och konflikt.

Som världens största självständiga barnrättsorganisation ser Rädda Barnen mycket allvarligt på de kränkningar av barns rättigheter som följer när barn tvingas på flykt eller inte kan fullfölja sin skolgång på grund av klimatrelaterade katastrofer. Klimatkrisen utgör idag det enskilt största hotet mot förverkligandet av barns rättigheter och riskerar att underminera år av framsteg. Barnen är de som bidragit allra minst till krisen men det är ändå barnen som betalar det högsta priset.

Miljontals barn och ungdomar runt om i världen har redan höjt sina röster för att uppmärksamma situationens allvar. När världens ledare idag samlas för ännu ett FN-klimatmöte vill Rädda Barnen därför uppmana våra beslutsfattare att lyssna på deras erfarenheter och åsikter och att ni sätter barns rättigheter i centrum för era framtida åtgärder. Detta är inte endast ert moraliska ansvar utan även en rättslig skyldighet. 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.