Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Öronmärk större del av humanitära stödet till barnen

Idag inleds fredskonferensen i Genève kring Syrienkonflikten. Inbördeskriget har pågått i snart tre år och FN beräknar att 9,3 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp. Hälften av dessa är barn.

Carl Bildt och Hillevi Engström har tillkännagett att Sverige avsätter ytterligare 230 miljoner kronor i humanitärt stöd. Det är givetvis ett välkommet besked, men ett viktigt faktum förbigås helt av ministrarna:

Hälften av alla drabbade är barn. Detta, menar vi, bör avspeglas i det stöd som Sverige och andra länder ger till de drabbade av kriget i Syrien.

De miljontals barn som växer upp i flyktingläger och mottagarsamhällen är de som en dag ska bygga det nya Syrien när det blir fred. Hur mår dessa miljoner barn idag? Vilken slags generation skapas av kriget? Den psykiska ohälsan bland de syriska barnen är akut och det behövs enorma insatser för att garantera deras rätt till trygghet och skydd.

Av de totalt drygt 400 miljoner kronor som Sverige avsatte 2013 till humanitära insatser i och kring Syrien öronmärktes endast 5 procent riktade till barnen.

Rädda Barnen menar att Sverige bör ta större hänsyn till deras särskilda behov, och öronmärka en större del till just barnen. Det skulle också skicka en signal till resten av världen att detta är viktigt just nu men också på sikt för den dag då Syrien ska byggas upp igen.

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

Publicerad i Expressen 22 jan 2014

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. Begränsade öppettider under sommarveckorna 29 och 30: endast kontorstid - ej helger. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.