Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Ökad transparens hos friskolorna

Rädda Barnen är positiv till Friskolekommitténs betänkande Friskolorna i samhället (SOU 2013:56) som innehåller en rad förslag för att öka transparensen hos friskolorna.

Ett förslag är att de på samma sätt som för kommunala skolor ska omfattas av meddelarskydd och offentlighetsprincipen. Det är också bra att kommittén föreslår nya åtgärder att pröva lämpligheten av framtida ägare innan de får sitt tillstånd.

Betänkandet innehåller förslag som bättre än idag kan kvalitetssäkra och tillgängliggöra friskolornas verksamhet för elever, föräldrar och samhällsmedborgare. Bristen på transparens och kontroll inom friskolesektorn har försvårat för elever och föräldrar att ta del av relevant information inför sitt val av skola.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30