Följ Rädda Barnen

Ökad transparens hos friskolorna

Nyhet   •   Dec 02, 2013 09:45 CET

Rädda Barnen är positiv till Friskolekommitténs betänkande Friskolorna i samhället (SOU 2013:56) som innehåller en rad förslag för att öka transparensen hos friskolorna.

Ett förslag är att de på samma sätt som för kommunala skolor ska omfattas av meddelarskydd och offentlighetsprincipen. Det är också bra att kommittén föreslår nya åtgärder att pröva lämpligheten av framtida ägare innan de får sitt tillstånd.

Betänkandet innehåller förslag som bättre än idag kan kvalitetssäkra och tillgängliggöra friskolornas verksamhet för elever, föräldrar och samhällsmedborgare. Bristen på transparens och kontroll inom friskolesektorn har försvårat för elever och föräldrar att ta del av relevant information inför sitt val av skola.

Läs hela remissvaret.