Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Nya åldersgränser i föräldraförsäkringen

Rädda Barnen är huvudsakligen positiv till det som föreslås i en departementspromemoria om ”Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraför-säkringen” (2013/3257/FST).

Bakgrunden till förslaget är att nyanlända föräldrar med barn under 8 år hittills haft rätt att ta ut föräldrapenning för 480 dagar även om barnet har fyllt t.ex. sex år redan vid ankomsten hit. Ett långvarigt uttag av föräldrapenning när barnet är äldre kan dock motverka ambitionen att nyanlända föräldrar bör delta i arbetsförberedande insatser. Det är enligt Rädda Barnen rimligt att på det sätt som föreslås försöka motivera nyanlända utrikes födda föräldrar, i synnerhet gäller det kvinnor, att etablera sig på arbetsmarknaden mer. Det kan därför vara bra att begränsa möjligheten till uttag av föräldrapenning för barn över fyra år till endast 96 dagar, vilket är föreslaget.

Men det finns grupper av barn som man kan behöva särskilda lösningar för. Det gäller barn med allvarliga problem på grund trauman av krig eller flykt. För de barnen, och deras föräldrar, kan 96 dagar vara för kort tid för att en förälder, som eventuellt också är traumatiserad, ska kunna hitta rätt behandling för sitt barn. Den föreslagna ändringen förutsätter enligt Rädda Barnen att det finns system för omhändertagande av dessa barn, som fungerar och agerar snabbt, vilket finns anledning att ifrågasätta. För att förändringen inte ska få negativa effekter för barn som har problem som beror på krig eller flykt måste antingen övriga omhändertagandesystem kunna garanteras, eller särskilda lösningar skapas för dessa barn, anser Rädda Barnen.

Rädda Barnen instämmer i förslagen om utökad tid för uttag av tillfällig föräldrapenning när ett barn har avlidit, och i de föreslagna formuleringarna om rätt till ledighet från anställning vid adoption. Vi välkomnar också förslaget om förlängning av tidsramen inom vilken föräldrapenning kan lämnas.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30