Följ Rädda Barnen

Ny utredning för att ta emot ensamkommande barn

Nyhet   •   Feb 07, 2011 01:06 CET

Rädda Barnen välkomnar att regeringen idag har tillsatt en utredning som ska komma med förslag på hur man kan få fler kommuner att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Det handlar om att ge utökade möjligheter för Migrationsverket att anvisa barn till kommuner som inte har avtal om mottagande. Mottagandet ska så långt som möjligt vara frivilligt för kommunerna, vilket Rädda Barnen tycker är positivt. Däremot säger migrationsminister Tobias Billström till Ekot att det kan bli aktuellt att tvinga kommuner att ta emot asylsökande barn.

Att barn får vänta flera månader i ett transitboende innan de får komma till ett mer permanent boende i en ankomstkommun är oacceptabelt. Rädda Barnen har länge ställt krav på att barnen inte ska behöva stanna på ett transitboende i mer än max sju dagar.

-Barnen bär på ofta på svåra upplevelser och separationer från familjemedlemmar och är därför särskilt sårbara för ytterligare separationer och behöver trygghet. Ett långsiktigt boende med skola och klasskamrater är avgörande för barnens psykosociala hälsa och välmående, säger Kristina Swiech, handläggare för flyktingfrågor på Rädda Barnen.

Det är också mycket viktigt att barnen får en god man som kan ge stöd och vägledning – men ibland tar mycket lång tid innan en god man förordnas. Rädda Barnen anser att det snarast bör lagstiftas om att alla ensamkommande barn ska få en god man senast inom 24 timmar efter att de landat i Sverige.