Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Mottagande av nyanlända elever

Kontrollfunktioner saknas och nyanlända får inte komma till tals när det gäller inplacering i årskurs (2013:6).

Rädda Barnen har givits möjlighet att yttra sig över en promemoria från Utbildningsdepartementet i vilken bland annat förslag lämnas på hur mottagandet och undervisningen av nyanlända elever bör regleras. Rädda Barnen är överlag positiv till det lagda förslaget. Den kritik som framförs är dels att kontrollfunktioner saknas för att garantera att de nyanlända elevernas rättigheter tillgodoses, dels att de nyanlända eleverna inte får komma till tals när det gäller inplacering i årskurs.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30