Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Lagen om utredningar avseende vissa skador och dödsfall

Rädda Barnen är positiva till förslagen (Ds 2017:47), men anser att de inte är tillräckliga.

Sedan 2008 gör Socialstyrelsen en dödsfallsutredning när ett barn har dött på grund av ett brott. Syftet är att ta reda på om samhället hade kunnat göra mer för att skydda barnet. Kunskapen ska användas för att förebygga att barn utsätts för så allvarliga brott att de dör.

Tyvärr har dödsfalls-utredningarna inte varit effektiva. Dessutom fortsätter barn att utsättas för grov misshandel i Sverige, och en del barn avlider av följderna.

Redan 2006 tyckte Rädda Barnen att även då ett barn blivit utsatt för grov misshandel borde det utredas om samhället har brustit. Det är ofta slumpen som avgör om ett barn dör eller inte efter allvarligt våld. Därför tycker Rädda Barnen att det nya förslaget, att också grov misshandel ska utredas, är glädjande.

Men Rädda Barnen anser att fler fall borde inkluderas, till exempel då ett barn begått självmord. Dessutom har Rädda Barnen förslag om hur kvalitén kan bli bättre.

Läs hela remissvaret

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.