Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Lagen om utredningar avseende vissa skador och dödsfall

Rädda Barnen är positiva till förslagen (Ds 2017:47), men anser att de inte är tillräckliga.

Sedan 2008 gör Socialstyrelsen en dödsfallsutredning när ett barn har dött på grund av ett brott. Syftet är att ta reda på om samhället hade kunnat göra mer för att skydda barnet. Kunskapen ska användas för att förebygga att barn utsätts för så allvarliga brott att de dör.

Tyvärr har dödsfalls-utredningarna inte varit effektiva. Dessutom fortsätter barn att utsättas för grov misshandel i Sverige, och en del barn avlider av följderna.

Redan 2006 tyckte Rädda Barnen att även då ett barn blivit utsatt för grov misshandel borde det utredas om samhället har brustit. Det är ofta slumpen som avgör om ett barn dör eller inte efter allvarligt våld. Därför tycker Rädda Barnen att det nya förslaget, att också grov misshandel ska utredas, är glädjande.

Men Rädda Barnen anser att fler fall borde inkluderas, till exempel då ett barn begått självmord. Dessutom har Rädda Barnen förslag om hur kvalitén kan bli bättre.

Läs hela remissvaret

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33