Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Karin Söder stod alltid på barnens sida

Karin Söder, mångårig ordförande för Rädda Barnen, har gått bort. Hon var en av de som betytt allra mest för barns rättigheter i Sverige och i världen.

Karin Söder kom till Rädda Barnen efter tiden som statsråd i Thorbjörn Fälldins regeringar. Erfarenheterna från uppdragen som utrikes- och socialminister tog hon med sig in i arbetet för barns rättigheter. Hon bidrog till att modernisera Rädda Barnen och göra oss starkare som organisation. Med Karin Söder som ordförande hade barn en stark och mycket engagerad förkämpe.

Hennes djupa förståelse för barns livsvillkor men också hennes tydliga ideologiska kompass var avgörande för Rädda Barnen under en tid av utmaningar och prövningar. Under hennes ordförandetid gick Europa genom stora genomgripande samhällsförändringar. Rädda Barnen fanns med på alla fronter. Hos barnhemsbarnen i Rumänien, bland flyktingar i krigets Bosnien men också som en stark röst för barns rättigheter i Sverige och i världen.

1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter. Karin Söder och Rädda Barnen spelade en mycket aktiv roll i detta. Karin Söder var också den ordförande som tog de första stegen för att skapa det som i dag är världens största oberoende organisation för barns rättigheter. Hon bidrog mycket aktivt till att knyta starkare band i den internationella Rädda Barnen-familjen.

Rädda Barnens medlemmar runt om i landet minns henne som en varm och engagerad ledare, en ordförande som ledde med humor och alltid hade nära till skratt. Uppskattningen från medlemmar visade sig inte minst i att hon valdes om så många gånger.

Vi minns henne med värme och tacksamhet. Karin Söder stod alltid på barnens sida.

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.