Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Handläggning av ärenden rörande gifta barn i skyddsprocessen

Rädda Barnen har lämnat synpunkter till Migrationsverket gällande remiss av förslag till standard för handläggning av ärenden rörande gifta barn i skyddsprocessen (Dnr. 1.4.3-2016-193813).

Rädda Barnen är positiva till att frågan uppmärksammas och att det blir tydliga riktlinjer kring barn som är gifta oavsett var i landet de bor. Detta har vi påpekat vid många tillfällen. Vår ambition är alltid att kunna avge väl genomtänkta remissvar och konsekvensanalyser för barn.

Rädda Barnen har på grund av den anmärkningsvärt korta svarstiden för detta förslag inte möjlighet att komma in med en grundlig analys och utvecklade synpunkter. En realistisk svarstid är en förutsättning för att remissinstanser ska ha möjlighet att på ett professionellt och samlat sätt ge ett kvalitativt och genomarbetat remissvar.

När svarstiderna däremot pressas på detta sätt blir konsekvensen att myndigheter, organisationer och andra relevanta aktörer inte på ett seriöst sätt kan framföra sin expertis och sakkunskap. Detta är beklagansvärt i en så viktig fråga som denna. Och går långsiktigt emot syftet med remissrundor, demokrati och barnets bästa.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.