Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Hälsoriskerna för små barn i Haiti ökar drastiskt

Rädda Barnens chef för vård och hälsa, Kathryn Bolles, är oroad över de ökande hälsoriskerna för de yngsta barnen i Haiti. Rent vatten är en bristvara och  de sanitära förhållandena försämras. Organisationen behöver 20 miljoner US dollar för att kunna hjälpa och skydda de katastrofdrabbade barnen.

– Bristen på rent vatten är stor. Familjer som bor i provisoriska läger tvingas använda förorenat vatten för att blanda bröstmjölksersättning. Barnen riskerar att drabbas av livshotande diarré, säger Kathryn Bolles, som har rest från läger till läger för att ge hälsovård och bedöma läget.
– Folk trängs och toaletter saknas. Under dessa förhållanden är alla i riskzonen för smittsamma sjukdomar, men vi vet att barn under fem år är de mest utsatta.

Levererar läkemedel och vattenreningstabletter
Kathryn Bolles och hennes team har uppsökt läger och uppmanar de nyblivna mödrar som just fött barn i lägren att amma sina spädbarn. Rädda Barnen har levererat de allra nödvändigaste läkemedlen och vattenreningstabletter till 14 sjukhus och kliniker i de drabbade områdena. Rädda Barnen har skickat fem haitisk-amerikanska läkare från USA för att ge medicinsk vård till familjer, samtidigt som man bygger upp mobila vårdcentraler för att möta det enorma vårdbehovet:
– Sjukhusen svämmar över med patienter, människor ligger utanför på marken och väntar på läkarvård, berättar Kathryn Bolles.

Hjälpen når fram
Rädda Barnens hjälpinsatser på Haiti når fram till barnen. Samarbetet med lokala partnerorganisationer, som fanns på plats före jordbävningen och det faktum att mat och sjukvårdskit fanns lagrade i grannlandet, Dominikanska republiken, har underlättat hjälparbetet.
Rädda Barnen har fått två förfrågningar om att skicka svensk expertis till Haiti: en specialist på utbildning för barn i katastrofsituationer och en expert på child protection, som bland annat arbetar med att inrätta trygga, säkra platser för barn där de kan leka, prata med vuxna om de traumatiska upplevelser de varit med om och inte minst, få känna sig trygga.

Se Kathryn Bolles berätta om katastrofarbetet i Haiti:

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.