Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Hälso och sjukvård till papperslösa

Remissvar: Departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36)

Rädda Barnen ser positivt på att även barn utan papper får lagstadgad rätt till vård på samma villkor som barn bosatta i Sverige från och med 1 juli 2013. En av barnets grundläggande rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter tillgodoses härmed i lag.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30