Nyhet -

Fri att leka och lära

Rädda Barnen ställer sig bakom förslagen i utredningen men saknar resonemang om vikten av personaltäthet och kompetens på förskolorna. Det är helt nödvändigt om man ska undersöka faktorer som påverkar barnens säkerhet inom förskolan. SOU 2013:26

Rädda Barnen vill även betona vikten av att se förskoleverksamheten ur ett arbetsmiljöperspektiv för barnen. Statistik visar att pojkar på förskolan råkar ut för mer olyckor än flickor. Vad beror det på? Det bör belysas. Att begränsa barnens lek och utmaningar kan minska antalet olyckor och tillbud men detta måste alltid balanseras mot barnens möjligheter att utvecklas. Därför måste olycks- och tillbudsstatistiken problematiseras.

Förskolecheferna måste rapportera arbetet till sin huvudman som ska göra en årlig sammanställning och skicka det till Skolverket.

Rädda Barnens tillstyrker förslagen men saknar i utredningen ett resonemang om vikten av personaltäthet och kompetens på förskolorna.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30