Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Förslaget om barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande

Regeringen har haft i uppdrag att analysera hur svensk rätt förhåller sig till EU:s barnrättsdirektiv och föreslå de förändringar som är nödvändiga för att genomföra direktivet i svensk rätt. (SOU 2017:68).

Regeringen har bland annat kommit till slutsatsen att informationsskyldigheten till de barn som är misstänkta och tilltalade för brott behöver kompletteras. Därtill har det föreslagits en effektivisering av reglerna avseende avvisning av olämpliga försvarare, samt en ändring av häkteslagen som innebär en möjlighet för frihetsberövade som fyller 18 år att fortsatt vistas med andra barn.

Rädda Barnen välkomnar alla typer av lagstiftningsåtgärder som kan stärka rättssäkerheten för barn. Trots detta saknar Rädda Barnen en problematisering i vissa delfrågor som rör informationsskyldigheten och avvisning av olämpliga försvarare.

Läs hela remissvaret

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33