Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Förslaget om barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande

Regeringen har haft i uppdrag att analysera hur svensk rätt förhåller sig till EU:s barnrättsdirektiv och föreslå de förändringar som är nödvändiga för att genomföra direktivet i svensk rätt. (SOU 2017:68).

Regeringen har bland annat kommit till slutsatsen att informationsskyldigheten till de barn som är misstänkta och tilltalade för brott behöver kompletteras. Därtill har det föreslagits en effektivisering av reglerna avseende avvisning av olämpliga försvarare, samt en ändring av häkteslagen som innebär en möjlighet för frihetsberövade som fyller 18 år att fortsatt vistas med andra barn.

Rädda Barnen välkomnar alla typer av lagstiftningsåtgärder som kan stärka rättssäkerheten för barn. Trots detta saknar Rädda Barnen en problematisering i vissa delfrågor som rör informationsskyldigheten och avvisning av olämpliga försvarare.

Läs hela remissvaret

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.