Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Förslag till ny styrelse 2016-2018

Nedan finns valberedningens förslag till ny styrelse samt frågor och svar.

Valberedningens förslag

Läs valberedningens förslag till ny styrelse 2016-2018.

Angående förslag på ny styrelse och deras arvoden
Vi har fått många frågor rörande valberedningens förslag till ny styrelse och deras föreslagna arvoden. Valberedningen beslöt den 17 april att dra tillbaka sitt förslag till arvodering i sin helhet, ett beslut som Rädda Barnens styrelse enhälligt ställer sig bakom.

Nedan följer svar på vanliga frågor:

Vad har hänt?
Valberedningen, som utses av Riksmötet, har kommit med sitt förslag till ny styrelse och ny styrelseordförande.

Vem blir det?
Valberedningens förslag till ny styrelseordförande är Veronica Palm.

Vem väljer styrelsen?
Det är riksmötet, det vill säga Rädda Barnens medlemmars representanter, som fastställer styrelse. Riksmötet, som sammanträder i september i år, är Rädda Barnens högsta beslutande organ.

Vilka blir det mer?
Hela förslaget till valberedningens förslag till ny styrelse 2016-2018 hittar du här.

Vad kommer de att få för arvode?
Valberedningen föreslog ursprungligen att ordförande skulle få ett arvode om 46 800:- i månaden (skattepliktigt) och vice ordförande ett arvode om 34 320 kr/månaden (skattepliktigt). Till detta skulle sociala avgifter och pension tillkomma, enligt förslaget. Valberedningen motiverade arvodet med att ordförande och vice ordförande skulle arbeta heltid för Rädda Barnen.

Förslaget till arvode väckte reaktioner från medlemmar, givare och omvärld, och valberedningen beslöt den 17 april att dra tillbaka sitt förslag till arvodering av styrelseledamöter. Ett beslut som Rädda Barnens nuvarande styrelse enhälligt ställer sig bakom.

Har valberedningen dragit tillbaka hela sitt förslag?
Nej, bara förslaget till arvoden för den nya styrelsen.

Vad händer nu?
Valberedningen har i enlighet med stadgarna kommit med ett förslag till ny styrelse som riksmötet har att ta ställning till. Det är upp till våra medlemmar att ta ställning till valberedningens förslag på riksmötet i september.

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.