Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Etnisk bakgrund ska inte avgöra hur vi blir bemötta

Med anledning av Erik Helmersons text den 3 mars på DN:s ledarsida vill Rädda Barnen förtydliga relationen mellan Rädda Barnens Ungdomsförbund och Rädda Barnen, samt arbetet som utförs av Rädda Barnen mot diskriminering, rasism och främlingsfientlighet.

Texten som Erik Helmerson i DN refererar till är skriven av Rädda Barnens Ungdomsförbunds vice ordförande. Den publicerades ursprungligen på ungdomsförbundets blogg och sedan även som debattartikel på Nyheter24.

Rädda Barnens Ungdomsförbund är en självständig organisation som gör självständiga uttalanden utifrån de frågor de har valt att driva.

Rädda Barnen delar inte ungdomsförbundets åsikter vad gäller rasifiering och tolkningsföreträde.

Vårt mål med arbetet mot rasism och främlingsfientlighet är att hudfärg eller etnisk bakgrund inte ska avgöra hur vi blir bemötta eller behandlade i samhället. Därför är det för Rädda Barnen en orimlighet i att just den kategoriseringen ska spela en roll i arbetet mot rasism, eftersom då görs samma åtskillnad mellan människor som görs av de ideologier som går ut på att människors hudfärg avgör människovärdet.

Rädda Barnens värdegrund utgår från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Den bygger på övertygelsen att alla människor har lika värde, barn har särskilda rättigheter och att alla har ett ansvar, men stater har bindande skyldigheter.

Rädda Barnen anser att alla människor är lika viktiga och lika välkomna i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Vi gör ingen skillnad mellan hudfärg, etnicitet, religiös tro eller politisk tillhörighet. Den stora mångfald av människor som finns inom Rädda Barnens medlemsrörelse och verksamhet är en av organisationens främsta styrkor i arbetet mot diskriminering, rasism och främlingsfientlighet, och vårt arbete för utsatta barn.

Inger Ashing
förbundsordförande Rädda Barnen

Elisabeth Dahlin
generalsekreterare Rädda Barnen

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.