Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Erkännande av utländska fullmaktäktenskap

Våren 2012 presenterade Göran Lambertz utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap SOU 2012:35.

I den föreslår de bland annat att möjligheten till dispens för barn att gifta sig som finns idag ska tas bort. Rädda Barnen kom att sammanfattningsvis instämma i utredarens förslag till lagstiftning och till de övriga åtgärder som föreslogs i betänkandet. Rädda Barnen kommenterade dock särskilt frågan om erkännande av utländska fullmaktäktenskap som vi då ansåg inte hade utretts och föreslog att regeringen skyndsamt skulle se över frågan. Nu har regeringen behandlat frågan på nytt i departementspromemorian Ju2013/6402/L2.

I den föreslår regeringen ett nytt lagförslag om erkännande av utländska fullmaktsäktenskap d v s äktenskap som ingåtts utan att båda parter varit närvarande vid vigseln. Regeringen föreslår också att dessa äktenskap inte ska erkännas i Sverige om minst en av parterna hade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks.

Rädda Barnen tillstyrker förslaget i promemorian. Vi tillstyrker också att det ska gå att i undantagsfall erkänna sådana äktenskap. Det är dock viktigt att varje ärende prövas ytterst noggrant.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30