Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Erkännande av utländska fullmaktäktenskap

Våren 2012 presenterade Göran Lambertz utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap SOU 2012:35.

I den föreslår de bland annat att möjligheten till dispens för barn att gifta sig som finns idag ska tas bort. Rädda Barnen kom att sammanfattningsvis instämma i utredarens förslag till lagstiftning och till de övriga åtgärder som föreslogs i betänkandet. Rädda Barnen kommenterade dock särskilt frågan om erkännande av utländska fullmaktäktenskap som vi då ansåg inte hade utretts och föreslog att regeringen skyndsamt skulle se över frågan. Nu har regeringen behandlat frågan på nytt i departementspromemorian Ju2013/6402/L2.

I den föreslår regeringen ett nytt lagförslag om erkännande av utländska fullmaktsäktenskap d v s äktenskap som ingåtts utan att båda parter varit närvarande vid vigseln. Regeringen föreslår också att dessa äktenskap inte ska erkännas i Sverige om minst en av parterna hade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks.

Rädda Barnen tillstyrker förslaget i promemorian. Vi tillstyrker också att det ska gå att i undantagsfall erkänna sådana äktenskap. Det är dock viktigt att varje ärende prövas ytterst noggrant.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. Begränsade öppettider under sommarveckorna 29 och 30: endast kontorstid - ej helger. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.