Följ Rädda Barnen

En ny ungdomspolitik

Nyhet   •   Okt 31, 2013 09:38 CET

Regeringens remisspromemoria En ny ungdomspolitik ska ligga till grund för den kommande propositionen om den framtida ungdomspolitiken. Rädda Barnen uttrycker oro över att regeringen tar bort uttrycket “tillgång till verklig välfärd” ur innehållet, och betonar vikten av lättillgängliga trygghetssystem för unga människor. U2013/4442/UC

Det är särskilt viktigt för ungdomar som av olika anledningar kan vara mer utsatta i samhället, till exempel unga med funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, svåra familjeförhållanden eller socioekonomisk utsatthet.

Därför föreslår Rädda Barnen en annan skrivning som mål för den nya ungdomspolitiken: “Ungdomar ska ha rätt till makt att forma sina liv, rätt till inflytande över samhällsutvecklingen och verklig tillgång till välfärd.”

Läs hela remissvaret.