Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Det är varje barns rätt att inte bli diskriminerad

Alltför många barn och unga i Sverige i dag upplever diskriminering och rasism. Det är regeringens ansvar att skapa förutsättningar för att vi som samhälle ska kunna leva upp till barnkonventionens krav. Men insatserna är för svaga och trenden har inte vänt, skriver Inger Ashing, Rädda Barnen.

Polisens registrering av romer är chockerande på många sätt. Den andas en svunnen tid när människor registrerades och förföljdes på grund av sin sexuella läggning, sin etnicitet, sina politiska åsikter eller sin tro. Och den är samtidigt en bekräftelse på den diskriminering och rasism som alltför många barn och unga i Sverige i dag upplever.

En diskriminering som hotar den grundläggande tilliten till samhället och som leder till att unga människor begränsas i sin tro på sig själva och sin framtid.

I en rapport från Ungdomsstyrelsen (2009) om unga romers situation, beskriver romska ungdomar diskriminering som något ständigt närvarande i vardagen, och att de kan känna sig tvingade att dölja sin romska identitet.

Samma signal får vi i Barnombudsmannens rapport ”De vill att jag ska vara osynlig” (2005) där romska barn och ungdomar i Göteborg och Malmö intervjuas. De beskriver bland annat att de ofta möter diskriminering och fördomar i det svenska samhället, exempelvis av butikspersonal i affärer eller av skolpersonalen.

Hur påverkar det ett barn att registreras hos polisen innan det ens finns en misstanke om ett brott? Hur går det för ett barn som känner en stor ovisshet och i värsta fall maktlöshet över sin framtid?

Läs hela debattartikeln på SvD Brännpunkt

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.