Följ Rädda Barnen

Boken om barnaga bör tas bort

Nyhet   •   Jan 24, 2014 23:14 CET

Boken To train up a child bör tas bort ur Adlibris sortiment omedelbart enligt Rädda barnen.

Rädda Barnen ställer sig bakom Unicefs krav om att boken "To train up a child" omedelbart tas bort ur sortimentet. Rädda Barnen kontaktade Adlibris och Bokus i november förra året med anmodan om att ta bort denna bok. Bokus valde att dra tillbaka boken samma dag. Bokus lät dessutom meddela att de ska vara observanta på författarna och förlaget för att kunna stoppa eventuella nyutgåvor framöver.

Rädda Barnen ser ingen som helst anledning till att böckerna marknadsförs via den svenska bokhandeln, vare sig på nätet eller i butik. Att det skulle handla om yttrandefrihet, som Adlibris hävdar, känns långsökt. Barnen som drabbas har vare sig möjlighet eller frihet att yttra sig. Författarna å andra sidan har ett eget förlag och goda möjligheter att på egen hand sprida sin litteratur.

Budskapet i denna fokuserar på att tukta barn till lydnad genom hot och slag och metoderna är tänkta att användas på barn från späd ålder. Med forskning och beprövad erfarenhet i ryggen kan man snabbt enas om att dessa metoder är en grav kränkning av barnets rättigheter och kan med största sannolikhet, när de tillämpas, komma att skada barn allvarligt. Rädda Barnen tycker dock att det borde räcka med en gnutta "sunt förnuft" och med detta hoppas vi nu att Adlibris tar sitt förnuft till fånga.