Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Boken om barnaga bör tas bort

Boken To train up a child bör tas bort ur Adlibris sortiment omedelbart enligt Rädda barnen.

Rädda Barnen ställer sig bakom Unicefs krav om att boken "To train up a child" omedelbart tas bort ur sortimentet. Rädda Barnen kontaktade Adlibris och Bokus i november förra året med anmodan om att ta bort denna bok. Bokus valde att dra tillbaka boken samma dag. Bokus lät dessutom meddela att de ska vara observanta på författarna och förlaget för att kunna stoppa eventuella nyutgåvor framöver.

Rädda Barnen ser ingen som helst anledning till att böckerna marknadsförs via den svenska bokhandeln, vare sig på nätet eller i butik. Att det skulle handla om yttrandefrihet, som Adlibris hävdar, känns långsökt. Barnen som drabbas har vare sig möjlighet eller frihet att yttra sig. Författarna å andra sidan har ett eget förlag och goda möjligheter att på egen hand sprida sin litteratur.

Budskapet i denna fokuserar på att tukta barn till lydnad genom hot och slag och metoderna är tänkta att användas på barn från späd ålder. Med forskning och beprövad erfarenhet i ryggen kan man snabbt enas om att dessa metoder är en grav kränkning av barnets rättigheter och kan med största sannolikhet, när de tillämpas, komma att skada barn allvarligt. Rädda Barnen tycker dock att det borde räcka med en gnutta "sunt förnuft" och med detta hoppas vi nu att Adlibris tar sitt förnuft till fånga.

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.