Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Biståndspolitisk plattform

Regeringens förslag till biståndspolitisk plattform syftar till att ge en övergripande ram för de olika policies som styr biståndet. Skrivelsen skickades ut på en snabbremiss innan riksdagsbehandlingen. 2013_14-20140211154135.

Rädda Barnen menar att plattformen utgör en god ansats för att förtydliga biståndspolitiken och att det är positivt att den bygger på Sveriges politik för global utveckling (PGU). Det är bra att rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv fortsätter som bärande komponenter. Det finns dock otydlighet kring kopplingen till andra politikområden, det som utgör grunden för samstämmighetspolitiken. Rädda Barnen saknar även en koppling till de globala utvecklingsmålen och dagens diskussion kring koppling mellan fattigdomsminskningen och den växande globala ojämlikheten.

Rädda Barnen menar också att biståndet måste stödja fattiga människor i medelinkomstländer, och inte bara i de fattigaste länderna. Vi är också kritiska till en målförändring som innebär att fattiga människor går från subjekt till objekt och även mot ett delmål som blandar ekonomisk tillväxt med barns rätt till god utbildning.

Rädda Barnen understyrker också vikten av barnets rätt som del av de mänskliga rättigheterna, att barns rätt till trygghet och skydd borde vara mera centralt inom det humanitära biståndet och understryker vikten av man i jämställdhetsarbetet alltid omfattar också pojkar och män.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.