Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Betänkandet ut ur skuldfällan

En uppväxt med knapp ekonomi har konsekvenser för barn på en rad områden. Överskuldsättning liksom en eventuell skuldsanering medför långa perioder av mycket ansträngd ekonomi SOU 2013:72.

Barn i de berörda familjerna har ofta en mindre aktiv fritid och riskerar att tvingas avstå från skolaktiviteter som kostar extra, att utsättas för mobbning och hamna i ett svårbrutet socialt utanförskap. De löper även större risk att inte klara skolan med godkända betyg och de har sämre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden som vuxna. Barn i ekonomisk utsatthet upplever själva att de ofta tar ett stort eget ansvar för såväl familjens ekonomi som föräldrarnas välmående. Många känner sig utanför och annorlunda och oroas över familjens situation.
Det är därför av största vikt att samhällets stödsystem för föräldrar i ekonomiskt utsatta situationer, där skuldsanering är ett exempel, omfattar ett starkt barnperspektiv i alla delar. Vad gäller skuldsaneringsprocessen, finns möjligheter att stärka barnperspektivet i alla komponenter i förhållande till utredningens förslag. Det skulle bland annat innebära prioritering av barnfamiljer både för att få tillgång till skuldsanering och i det stöd som ges under processen.
Att processen är effektiv och minimerar de negativa konsekvenserna för barnet.
Att de yrkesverksamma som möter familjerna har en god kompetens om barns rättigheter och behov, samt att barn själva har tillgång till anpassad information.
Det är även viktigt med en välfungerande samverkan mellan budget- och skuldrådgivare, försörjningsstöd och socialtjänst i övrigt för att de barn som lever i familjer med skuldsanering ska få adekvat stöd.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30