Följ Rädda Barnen

Beslut kring ömmande omständigheter ett viktigt steg på vägen

Nyhet   •   Jan 22, 2014 23:11 CET

Rädda Barnen gläds åt beskedet att regeringen och Miljöpartiet äntligen kommit överens om att barn ska kunna få uppehållstillstånd på särskilt ömmande omständigheter. Men Rädda Barnen vill även lyfta vikten av att utreda barns egna asylskäl, som till exempel barnspecifik förföljelse.

Det är ett glädjande besked att regeringen och Miljöpartiet nu äntligen kommit överens om att barn ska kunna få uppehållstillstånd på särskilt ömmande omständigheter, en fråga som Rädda Barnen drivit de senaste åren. Detta innebär att större hänsyn kommer att kunna tas till barnets rättigheter och situation i handläggningen av ett ärende. Exempel på situationer som kommer att beaktas är som tidigare barnets hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet, men det ska alltid göras en individuell bedömning.

- Rädda Barnen ser mycket positivt på att förslaget specifikt tar upp att en särskilt ömmande omständighet som kan ge uppehållstillstånd är när barn är omhändertagna av sociala myndigheter eller på grund av föräldrars psykiska ohälsa. Att barn idag kan utvisas tillsammans med psykiskt sjuka föräldrar eller medan barnet befinner sig i samhällets vård är något som Rädda Barnen ser väldigt bekymmersamt på, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen.

Rädda Barnens förhoppning är att lagändringen och tolkningen av barns situation blir humanare och tar bättre hänsyn till barnets bästa, även om det är svårt att veta hur stor skillnad denna förändring kommer göra i praktiken. En ytterligare förhoppning är att större hänsyn kommer att tas till barnets anpassning till Sverige. För vuxna kommer det fortsatt att krävas synnerligen ömmande omständigheter, dvs. mer allvarliga omständigheter än för barn.

- Det är bra att det tydliggörs att barnets omständigheter och situation ska beaktas vid beslut om verkställighetshinder, dvs. om en person fått ett utvisningsbeslut som inte går att genomföra på grund av exempelvis svår sjukdom, fortsätter Elisabeth Dahlin.

Trots att detta är ett viktigt steg i rätt riktning för tydligare barnrättsfokus i asylprocessen, vill Rädda Barnen även lyfta vikten av att utreda barns egna asylskäl. Det är ovanligt att barn får flyktingstatus trots att de kan ha egna skäl.

- Vi vill därför se att det tydliggörs i utlänningslagen att även barnspecifik förföljelse kan vara ett asylskäl. Barnspecifik förföljelse kan handla om risken att bli rekryterad som barnsoldat eller att bli könsstympad, säger Elisabeth Dahlin.

För att ta reda på om barn har egna asylskäl är det viktigt att barnet hörs i processen, men också att utredningarna håller en hög kvalitet. För att en beslutsfattare ska kunna göra bra barnkonsekvensanalyser behövs kunskap om barnets rättigheter och om barns behov. Det behövs tid för att prata med barnet och det är viktigt att det finns barnspecifik landinformation att tillgå som också används.