Följ Rädda Barnen

Begripliga beslut på migrationsområdet

Nyhet   •   Okt 31, 2013 09:40 CET

Rädda Barnen ser betänkandet som en tydlig indikation på vilken status barn, och barnets rättigheter, ges i asylprocessen även om betänkandet egentligen enbart rör utformning och språk i beslut och domar på migrationsområdet och inte den materiella bedömningen i desamma. SOU 2013:37

Rädda Barnen föreslår att Migrationsverkets beslut ska innehålla redogörelser av de bedömningar som gjorts rörande barns egna asylskäl, barnets bästa samt över de barnkonsekvensanalyser som gjorts. Det är inte tillräckligt att endast omnämna att bedömningar gjorts.

I betänkandet framhålls även vikten av bra tolkar, något som Rädda Barnen ofta påpekar i olika sammanhang. Vi ser att ökad tillgång på tolkar samt ökad kompetens skulle leda till bättre och begripligare beslut.

Slutligen vill vi rikta uppmärksamhet mot behovet av barnspecifik landinformation.

Läs hela remissvaret.