Nyhet -

Begripliga beslut på migrationsområdet

Rädda Barnen ser betänkandet som en tydlig indikation på vilken status barn, och barnets rättigheter, ges i asylprocessen även om betänkandet egentligen enbart rör utformning och språk i beslut och domar på migrationsområdet och inte den materiella bedömningen i desamma. SOU 2013:37

Rädda Barnen föreslår att Migrationsverkets beslut ska innehålla redogörelser av de bedömningar som gjorts rörande barns egna asylskäl, barnets bästa samt över de barnkonsekvensanalyser som gjorts. Det är inte tillräckligt att endast omnämna att bedömningar gjorts.

I betänkandet framhålls även vikten av bra tolkar, något som Rädda Barnen ofta påpekar i olika sammanhang. Vi ser att ökad tillgång på tolkar samt ökad kompetens skulle leda till bättre och begripligare beslut.

Slutligen vill vi rikta uppmärksamhet mot behovet av barnspecifik landinformation.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30