Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Barns och ungas rätt vid tvångsvård

Rädda Barnens yttrande över slutbetänkandet "Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU" (SOU 2015:71)

Rädda Barnen välkomnar slutbetänkandets förslag till ny LVU och anser att utredaren på många sätt lyckats integrera ett barnrättsperspektiv. Ett genomförande i praktiken kan innebära stora förändringar till det bättre för många utsatta barn, där barnet ges en tydligare ställning som aktör och subjekt.

Rädda Barnen anser att utredaren valt kloka och riktiga utgångspunkter för förslagen, framförallt när det gäller att stärka barnrättsperspektivet, rätten till information, delaktighet och att tydliggöra vilka krav som ska gälla för vården. I vissa delar anser Rädda Barnen dock att man behöver gå längre än vad utredaren föreslår, bland annat i fråga om avskiljning.

Socialtjänsten är en verksamhet med stora strukturella problem, inte minst inom Individ- och familjeomsorgen som ansvarar för att utreda behov och besluta om åtgärder enligt LVU. Rädda Barnen anser att det är viktigt att ha denna verklighet i åtanke vid en revidering lagen. För att målgruppen ska få en rättssäker hantering behöver situationen som rör personalens förutsättningar att tillämpa lagen, mot bakgrund av kompetens och arbetsvillkor, parallellt ses över.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.