Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Barnets bästa måste komma i främsta rummet

Rädda Barnen följer med intresse att Högsta domstolen prövar om, och på vilket sätt, barnkonventionen ska användas när svensk lag tolkas. Detta är unikt.

Idag skriver Dagens Nyheter att Högsta Domstolen nu ska pröva om tvångsförsäljningen av ett hus, där en familj med två små barn bor, strider mot FN:s konvention om barnets rättigheter.

För ett barn är boendet centralt. Att veta att man har någonstans att bo, att ha närhet till sin skola, kamrater och fritidsysselsättningar bidrar till att skapa trygga uppväxtvillkor, inte minst om ens familj lever under knappa ekonomiska förhållanden.

Såväl Skatteverket som tingsrätten och hovrätten bygger sitt resonemang på att barnkonventionen inte är lag och därför kan den inte användas i tolkningen av utsökningsbalkens undantagsregler. Det är just denna tolkning bland beslutsfattare inom exempelvis myndigheter, domstolar och kommuner som gör att Rädda Barnen driver frågan om att barnkonventionen ska bli lag.

Principen om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn (artikel 3 i barnkonventionen), finns idag inskriven i många speciallagar, t ex i föräldrabalken, socialtjänstlagen och utlänningslagen. Men det finns ingen sådan skrivning i utsökningsbalken, som är den lagstiftning som tolkas i det aktuella fallet. Enligt barnkonventionens bestämmelser och riksdagens beslut ska domstolen alltså ändå beakta barnets bästa när den fattar beslutet

Just nu pågår en utredning om en översyn av barnets rättigheter i svensk rätt, som bland annat ska titta på hur tillämpningen av barnkonventionen ser ut i praktiken och vilka för- och nackdelar som finns med att föra in konventionen i svensk rätt. Vi hoppas att utredningen följer det här fallet noga och bidrar till att barnets bästa vägs in i alla beslut som påverkar barnets livssituation.

Ekot rapporterar om fallet också och jag kommenterar det här.

Agneta Åhlund, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.