Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Barnäktenskap är förbjudet

Fem av sex kommuner som SR Ekot varit i kontakt med uppger att gifta asylsökande barn som fyllt 15 år och vill leva ihop med den som de är gifta med ofta får det trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag. Reportaget visar att kommunerna inte är konsekventa i att följa lagen om barnäktenskap.

Barn måste få vara barn oavsett bakgrund. Alla barn måste få de resurser och det skydd som de har rätt till. Barn som kommer till Sverige har rätt till skolgång, fritid med andra barn och en egen god man.

Rädda Barnen menar att barnäktenskap äventyrar flera av barnens rättigheter. Barn har enligt Barnkonventionen rätt till hälsa (artikel 24), rätt till utbildning (artikel 28) och rätt till lek, vila och fritid (artikel 31). Barn har även rätt till skydd mot övergrepp (artikel 19).

- I ljuset av de uppgifter som kommit fram i bland annat Sveriges Radio vill vi vara tydliga med att vi ser oerhört allvarligt på förekomsten av barnäktenskap och vi anser att barnäktenskap ingångna i andra länder inte ska bli giltiga i Sverige, säger Inger Ashing, ordförande för Rädda Barnen i Sverige.

I en rapport Rädda Barnen gjort 2014 beskrivs hur barnäktenskap kraftigt har ökat bland barn och unga på flykt från Syrien. Vi måste göra allt för att denna utveckling ska minska genom att tydligt signalera att Sverige förbjuder barnäktenskap. Att frångå den principen vad gäller barn från Syrien innebär att barn i Sverige behandlas olika, att barnets rättigheter kränks samt att lagen riskerar att urholkas.

SR Ekots avslöjande visar även att den nya lagen från 1 juli 2014 om förbud mot tvångs- och barnäktenskap fortfarande inte fungerar i praktiken.

Samtliga kommuner måste ha handlingsplaner kring fall av barnäktenskap i flyktingmottagandet så att dessa ärenden alltid hanteras utifrån barnets bästa och rätt till utveckling och trygghet, samt utifrån den lagstiftning som finns mot barnäktenskap. Om barn som kommer som flyktingar till Sverige är gifta och dessutom själva föräldrar ska ärendet grundligt utredas av socialtjänsten för att åstadkomma en bra och trygg lösning för barnet och barnets barn.

Rädda Barnen vill se åtgärder för att motverka skillnader mellan kommuner i hur man hanterar ärenden med gifta barn. Sveriges kommuner ska alltid följa Barnkonventionen och svensk lagstiftning, inklusive förbud mot barnäktenskap.

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.