Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Barn måste kunna vara målsägare

Gör det möjligt för barn som bevittnat våld att själva bli målsägare. Det är ett sätt att synliggöra det utsatta barnets position och behov.

Justitieminister Beatrice Ask vill skärpa straffet för allvarliga våldsbrott, med tyngdvikt på mord. Bland de omständigheter som i framtiden ska tala för livstids fängelse nämns till exempel ”att brottet har förövats inför ögonen på närstående till offret, till exempel offrets barn".

Rädda Barnen har länge fört fram att det har allvarliga konsekvenser för ett barn som bevittnar våld mot en närstående. Sedan 2006 har barn som bevittnat våld mot en närstående rätt till brottsskadeersättning. I praktiken är det dock väldigt få barn som får ersättning.

Ett av problemen är att barnet inte själv kan vara målsägare, utan blir aktuellt först om det nämns i en dom mot en närstående. Om det skulle rubriceras som brott att utsätta någon för att bevittna våld, så skulle barnet själv bli målsägare. Barnet får då också rätt till ett eget målsägarbiträde som kan hjälpa till och ta tillvara barnets intressen.

Vi hoppas att regeringen ser sambandet mellan uppfattningen att det är försvårande för förövaren att utsätta någon för att bevittna våld – och det som borde vara uppenbart numera – att det är ett brott i sig att utsätta ett barn för detta. Gör det möjligt för barn som bevittnat våld att själva bli målsägare. Det är ett sätt att synliggöra det utsatta barnets position och behov.

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.